FAQ - Rekuperacja

Mostki cieplne - rodzaje

Mostki cieplne to takie miejsca w przegrodach, przez które ucieka dużo więcej ciepła niż przez jej główną, regularną część. Projektowanie i budowa domu energooszczędnego to tak jak z łańcuchem, czyli jego jakość energetyczna zależy od najsłabszego ogniwa. Na nic zdadzą się nasze starania o energooszczędność, kiedy w Polsce przez wielu wykonawców i projektantów tak lekceważone są detale konstrukcyjne i nieuwzględniane są prawidłowe rozwiązania mostków cieplnych tak, aby zminimalizować skutki ich powstawania.

Podstawowo możemy wyróżnić dwa rodzaje mostków cieplnych geometryczne i konstrukcyjne.

- geometryczne – powierzchnia przegrody jest różna od strony zewnętrznej od powierzchni wewnętrznej, czyli np. naroża budynku.

- konstrukcyjne – pocienienie lub przerwanie warstwy izolacji termicznej oraz niejednorodność konstrukcji przegrody.

- geometryczno-konstrukcyjne - jednoczesne powstawanie mostka geometrycznego i konstrukcyjnego, np. połączenie ściany szczytowej z dachem.

Mostki cieplne dzielimy również ze względu na ich charakter, czyli liniowe i punktowe.

- liniowe – mające charakter liniowy np. płyta balkonowa, obrzeża otworów okiennych i drzwiowych.

- punktowe – mające charakter punktowy np. w miejscach przebicia izolacji termicznej mechanicznym łącznikiem.

Bez wątpienia istnienie mostków cieplnych jest zjawiskiem negatywnym, prowadzącym do:

● zwiększonych strat ciepła przez przenikanie,

● obniżenia temperatury powierzchni przegrody od strony wewnętrznej,

● skraplania się pary wodnej na powierzchni przegrody,

● zwiększonego ryzyka rozwoje pleśni.

Unikanie powstawania mostków cieplnych jest bardzo istotną kwestią przy budowie każdego domu i jeśli możemy ich uniknąć to powinno stanowić priorytet dla każdego inwestora. Dlatego nie budujmy w domu zbędnych kominów (możliwe duże mostki cieplne), wstawiajmy prawidłowo „ciepłe” i szczelne okna. Zapewniajmy domowi właściwą wentylacje poprzez zamontowanie wentylacji z odzyskiem ciepła tzw. rekuperację.