FAQ - Rekuperacja

Ile kosztuje instalacja rekuperacji?

Nie znając architektury budynku dość ciężko jest precyzyjnie określić koszt rekuperacji.

W momencie otrzymania przez naszą firmę od inwestora informacji o kubaturze budynku i ilości osób go zamieszkujących jesteśmy w stanie bardzo szybko dobrać centralę o odpowiednim wydatku powietrza. Do konkretnej centrali wentylacyjnej dobieramy odpowiednie średnice instalacji kanałowej. Opracowujemy również wstępną koncepcje usytuowania centrali wentylacyjnej w budynku i tras prowadzenia instalacji kanałowej. Dopiero wówczas możemy zrobić wstępną ofertę.

Niemniej przyjmując, iż chodzi o standardowy dom jednorodzinny o powierzchni użytkowej ok. 150 m2 można przyjąć w zależności od doboru centrali i technologii wykonania instalacji, że koszt budowy całego sytemu będzie wahał się w przedziale 12-20 tysięcy zł netto.

Przykładowa wycena rekuperacji - cenniki.