Jak wykonać GWC

Przed rozpoczęciem prac zespół inżynierów oblicza zapotrzebowanie na moc i energię konieczną do ogrzewania i chłodzenia danego obiektu. Następnie na podstawie rodzaju gruntu, w którym GWC ma być wykonany, określa jego kształt i rozmiary.

 

Na tej podstawie wyspecjalizowana ekipa przystępuje do wykonania konstrukcji z rur PCV, które są niezbędne do wykonania GWC żwirowego.

 

 

Po pracach przygotowawczych zespół rozpoczyna wykonanie wymiennika u klienta. Prace zaczynają się zawsze wczesnym rankiem przy bezdeszczowej pogodzie. Razem z nami (lub trochę później) przyjeżdża piękna koparka i olbrzymi samochód ze żwirem. Miejsce inwestycji zazwyczaj wygląda tak:

 

 

 

Tuż przed rozpoczęciem prac dokonuje się ostatnich konsultacji z inwestorem, potwierdzenie miejsca wykonania i przyjętych założeń. Pierwszym etapem jest wytyczenie powierzchni Gruntowego Wymiennika Ciepła.

 

 

Na budowę wjeżdża ciężki sprzęt.

 

Po wykonaniu zadania Pan Koparkowy ma chwilę przerwy.

Po wykonaniu wykopu do pracy przystępuje ekipa naszej firmy. Pierwszą czynnością jest dokładne wyłożenie wykopu geowłókniną.

 

Na tak przygotowanym podłożu ustawia się przywiezione konstrukcje z rur PCV.

Po starannym przygotowaniu wnętrza wykopu, ekipa przystępuje do zasypania wszystkiego żwirem. Żwir musi być bardzo czysty (wielokrotnie płukany), dlatego tuż przed zasypywaniem należy wyczyścić z ziemi łyżkę koparki, żeby nie pobrudziła żwiru.

A teraz zasypywanie.

Po zasypaniu wymiennika żwirem nasi pracownicy układają rurki do systemu zraszania złoża.

 Następnie złoże przykrywane jest geowłókniną…

…folią…

...oraz styropianem. 

 

 

Na końcu styropian starannie przykrywa się folią.

Po tych pracach ekipa przystępuje do wykonania podłączenia GWC do budynku oraz czerpni do GWC.

Po tych wszystkich czynnościach można zasypać wykop, uporządkować teren i dokonać niezbędnych pomiarów.

Wymiennik skończony. Teraz czekamy aż w budynku będzie można wykonać resztę instalacji.