Porównanie GWC - rurowego i żwirowego

Porównanie dwóch najpopularniejszych GWC - rurowego i żwirowego.

Poniższe porównanie zostało wykonane, aby pomóc przyszłym inwestorom w podjęciu decyzji. Każdy planujący budowę GWC powinien przeanalizować oba rozwiązania i wybrać to, które lepiej będzie zaspokajało jego wymagania

GWC ŻWIROWE            
GWC RUROWE
GWC bezprzeponowy –bezpośredni kontakt powietrza ze żwirem, bez pośrednictwa izolacji plastikowej rury GWC przeponowy – kontakt powietrza z gruntem poprzez plastikową rurę - przeponę                   
Powierzchnia wymiany energii pomiędzy powietrzem a sumaryczną powierzchnią 30t żwiru – ok. 690 m2 Powierzchnia wymiany energii pomiędzy powietrzem a plastikową powierzchnią rury dla 40mb rury ø200 – ok. 25m2
Szybkość przepływu powietrza przez złoże żwiru ok.0,1 m/s, czyli bardzo długi czas kontaktu, a Szybkość przepływu powietrza
ok. 2 m/s.
Przy długości rury ø200 ok. 40 mb i prędkości przepływu ok. 2 m/s otrzymujemy bardzo niewielkie zyski energetyczne.
Zazwyczaj stosowany jest dodatkowy wentylator o niewielkiej wydajności. Pozwala on na dokładne zrównoważenie systemu wentylacji zimą, natomiast latem umożliwia zwiększenie poboru powietrza z GWC w celu lepszej klimatyzacji domu. Zimą przy niewielkim poborze powietrza z GWC nie trzeba stosować dodatkowego wentylatora. Latem przy większych wydajnościach znaczący opór stwarzają filtry zainstalowane na czerpni powietrza. Wówczas trzeba stosować dodatkowy wentylator.
Zyski energetyczne przy eksploatacji przeciętnego złoża żwiru ok. 25-30t.
Ogrzanie powietrza zimą
z temp. -20ºC do ok.+3ºC
Schłodzenie powietrza latem
z temp. +35ºC do ok. +17ºC
Podane parametry uzyskano przy strumieniu powietrza 700 m³/h
Zyski energetyczne przy eksploatacji przeciętnego GWC rurowego – rura ø200 o długości 40 mb.
Ogrzanie powietrza zimą
z temp. -20ºC do -5ºC przy strumieniu powietrza 200 m³/h
Schłodzenie powietrza latem
z temp. +35ºC do 24ºC przy strumieniu powietrza 400 m³/h
Zyski energetyczne z korzystania z GWC rurowego można poprawić poprzez wydłużanie rury i zwiększanie jej przekroju.
Niestety znacznie podnosi to koszt wykonania urządzenia.
Mała powierzchnia zabudowy (ok. 15m2).
Złoże zakopuje się na głębokości ok. 1,5m pod poziomem gruntu. Nad złożem żwiru stosuje się 10 cm warstwę styropianu, co symuluje zagłębienie złoża na ok. 4-5 m pod ziemią.
Długość wykopu ok. 40 mb. Rura umieszczona na głębokości ok. 1,5 m. Bez izolacji styropianem jest to bardzo blisko strefy przemarzania gruntu.
Może być wykonywany w obrębie ścian fundamentowych, pod podjazdem, pod tarasem lub w ogrodzie. Może być wykonywany w obrębie ścian fundamentowych, pod podjazdem, pod tarasem lub w ogrodzie. W przypadku wykonywania na ograniczonej powierzchni np. w obrębie fundamentów należy zwrócić uwagę na zachowanie odpowiedniej odległości pomiędzy rurami. Ułożenie rur równoległych zbyt blisko siebie może spowodować oddziaływanie ciepła jednej rury na drugą, a w efekcie zmniejszenie skuteczności wymiennika.
Przy wysokim stanie wód gruntowych
( mniej niż 1 m) można wykonać GWC wypiętrzone ponad teren (powstałą górkę można zagospodarować np. na ogródek skalny).
Przy braku zgody inwestora na wypiętrzenie można wykonać GWC pod budynkiem, jeśli wysokość ścian fundamentowych na to pozwala.
Odprowadzanie kondensatu z GWC żwirowego jest bezobsługowe – skroplona para wodna spływa do złoża ( po drodze je spłukując) a
Przy wysokim stanie wód gruntowych (mniej niż 1m)zastosowanie GWC rurowego ma przewagę nad GWC żwirowym.
Jednak niezależnie od głębokości wód gruntowych należy zainstalować studzienki do odprowadzania kondensatu i na bieżąco go wypompowywać w ilości ok. 75 -150 litrów na miesiąc.
Wykonując GWC żwirowe na wierzchu złoża rozkładana jest instalacja zraszająca. Pozwala ona na regulowanie wilgotności powietrza, co jest szczególnie ważne w okresie grzewczym, gdy powietrze w pomieszczeniach jest przesuszone Nie ma możliwości regulacji wilgotności powietrza.
Złoże żwirowe jest bardzo dobrym, samoczyszczącym filtrem. Złoże wymiennika filtruje powietrze z zanieczyszczeń biologicznych. Badania Sanepidu potwierdzają, że powietrze po przejściu przez wymiennik ciepła zawiera wielokrotnie mniej komórek drobnoustrojów i alergenów niż przy wlocie. W związku z tym nie ma konieczności stosowania żadnych wymiennych filtrów na czerpni powietrza. Należy stosować specjalne czerpnie powietrza, w których są zainstalowane wysokiej klasy filtry wstępne oraz wyłapujące kurz gruboziarnisty. Filtry wymagają okresowej kontroli i wymiany.