GWC glikolowe

Kolejnym rozwiązaniem GWC jest wykonanie go w wersji z czynnikiem pośredniczącym w postaci roztworu glikolu. W przeciwieństwie do wcześniej omawianych wymienników przeponowych (GWC rurowe) i bezprzeponowych (GWC żwirowe) tutaj powietrze ogrzewa się lub ochładza w chłodnicy umieszczonej w ciągu kanałów nawiewnych. Chłodnica jest typowym wymiennikiem ciepła typu powietrze/glikol, jednak w tym zastosowaniu musi spełniać bardzo rygorystyczne wymogi. Dotyczą one przede wszystkim oporów przepływu powietrza, oporów przepływu czynnika chłodzącego oraz odpowiedniej powierzchni wymiany ciepła. Wszystkie te czynniki mają bezpośredni wpływ na koszty eksploatacyjne systemu oraz jego rzeczywistą wydajność energetyczną.

 

 GWC glikolowe ma następujące zalety:

 • możliwość wykonania w trudnych warunkach gruntowych:bagnistych,
 • nasypowych (gruntem nieznanego pochodzenia)
 • w pobliżu wysypisk śmieci i innych źródeł potencjalnych zanieczyszczeń
 • wszystkich elementów, z którymi styka się powietrze wentylacyjne
 • wysoka wydajność energetyczna
 • możliwość współpracy z dolnym źródłem pompy ciepła opartym na glikolu

Wady GWC glikolowego to przede wszystkim:

 • brak oczyszczania powietrza oraz jego regulacji wilgotności w zimie – zalety GWC żwirowego
 • duża objętość chłodnicy znajdującej się wewnątrz budynku.

Elementem pobierającym energię w tym rozwiązaniu są plastikowe rury rozłożone w gruncie na głębokości zbliżonej do lokalnego poziomu wód gruntowych. Najlepiej, gdy wykopy wykonuje się przy ich najniższym poziomie. Wtedy przez większość roku rury są zalane wodą, co znakomicie wpływa na wydajność systemu. Rury te wprowadza się do budynku a następnie podłącza do specjalnie zaprojektowanej chłodnicy. Całość zalewa się roztworem glikolu i wyposaża w odpowiednią armaturę hydrauliczną oraz automatykę sterującą. Rodzaj systemu sterowania jest bardzo istotny, ponieważ ma ogromny wpływ na ostateczny efekt energetyczny tego rozwiązania.

 

 

 

1 - wężownica z glikolem
2 - chłodnica (wymiennik ciepła powietrze – glikol)
3 - naczynie przeponowe
4 - pompa cyrkulacyjna
5 - zawór
6 - filtr siatkowy

 

 

Firma Link Air System wraz z firmą Energy Consulting zaprojektowała specjalnie na potrzeby domów jednorodzinnych system wysokosprawnej wentylacji mechanicznej z odzyskiem ciepła współpracujący z GWC glikolowym. Jest to system Fresh Air Exclusive w wersji Glikol. 

GWC glikolowe w tym zastosowaniu ma następujące cechy:

 • moc chłodnicza aż do 4-5kW (ostateczny efekt zależy od gruntu, w którym system zostanie zainstalowany)
 • moc podgrzewu wstępnego powietrza aż do 5kW
 • konieczna powierzchnia działki ok. 100m2
 • przepływ powietrza nawiewanego ok.850 m3/h
 • sprawność energetyczną (stosunek zużytej energii elektrycznej do energii uzyskanej), COP = 10 – 20 w zależności od temperatury zewnętrznej

Efektywne działanie GWC glikolowego wymaga bardzo starannego wykonanie instalacji nawiewnej w budynku. 

GWC glikolowy może być wykonany w budynku o dowolnej wielkości. Po zgłoszeniu zapotrzebowania zaprojektujemy odpowiednie rozwianie. 

UWAGA: GWC glikol znakomicie współpracuje z pompami ciepła z dolnym źródłem opartym na wymiennikach glikolowych (w przeciwieństwie do bezpośredniego odparowania). Takie połączenie zapewnia bardzo efektywną klimatyzację w lecie oraz przyspiesza regenerację dolnego źródła pompy ciepła. 

Przed wykonaniem pompy ciepła w Państwa domu prosimy o kontakt w celu omówienia możliwości połączenia obu systemów.