GWC żwirowy

Jest to jedno ze starszych rozwiązań gruntowego wymiennika ciepła. Popularne w okresie, gdy niedostępne były jeszcze nowsze rozwiązania wymienników rurowych czy płytowych. Najstarszy żwirowy wymiennik ciepła w Polsce znajduje się w Polanicy Zdroju i pracuje nieprzerwanie od ponad 22 lat. Na świecie np. w Norwegii żwirowe GWC użytkowane są od lat 70-tych ubiegłego stulecia. 


Tak długi okres eksploatacji pozwolił na wykonanie wielu badań i pomiarów oraz na zebranie informacji jak wymiennik zachowuję się na przestrzeni lat i jak wypada w porównaniu z nowszymi konstrukcjami. 

GWC oparty na złożu żwirowym, oprócz funkcji chłodzenia latem oraz podgrzewania wstępnego powietrza zimą pełni również rolę swoistego filtra dla powietrza wchodzącego do budynku. Większość zanieczyszczeń powietrza zostanie zatrzymana wewnątrz złoża wymiennika, jednak użytkownik powinien mieć świadomość przynajmniej teoretycznej konieczności usunięcia zanieczyszczeń z wnętrza wymiennika co jakiś czas. W tym celu wymiennik żwirowy powinien być wyposażony w system doprowadzający wodę do złożą. Pozwoli on na przepłukanie żwiru, a także da nam możliwość nawilżania powietrza przechodzącego przez wymiennik. 

Wymiennik oparty na złożu żwirowym będzie miał na pewno wysoką sprawność i w przypadku prawidłowego wykonania zapewni dopływ świeżego, przefiltrowanego powietrza do budynku. Z naszych doświadczeń wynika, że GWC żwirowy jest jednym z najlepszych tego typu rozwiązań. W szczególności charakteryzuje się on:

  • bardzo efektywną wymianą cieplną z gruntem, praktycznie niespotykaną w
  • wymiennikach innych typów
  • wydajnym chłodzeniem i osuszaniem powietrza latem
  • bardzo skutecznym ogrzewaniem i nawilżaniem powietrza zimą
  • stosunkowo niską ceną w porównaniu z parametrami pracy i korzyściamipłynącymi z jego zastosowania.

 

1 - czerpnia powietrza
2 - kanał doprowadzający
3 - rury rozprowadzające powietrze
4 - grunt rodzimy
5 - złoże akumulacyjne (żwir)
6 - izolacja termiczna-styropian
7 - folia
8 - geowłóknina
9- kanał wyprowadzający

 

 A korzyści są następujące:

1- znaczne ograniczenie kosztów ogrzewania,
2- optymalna praca urządzeń do odzysku ciepła,
3- zapobieganie nadmiernej suchości powietrza zimą
4- zapewnienie pożądanego chłodu w porze letnich upałów 

Wszystko to składa się na znaczną poprawę komfortu dla mieszkańców budynku oraz ograniczenie kosztów związanych z ogrzewaniem domu zimą i klimatyzowaniem latem.

Porównanie dwóch najpopularniejszych GWC - rurowego i żwirowego.