Przepusty

Technika diamentowa to obecnie najnowocześniejsza, najbezpieczniejsza  i najszybsza metoda wykonywania przejść, przepustów i otworów .

wiertnica poziomo

Przepusty wykonujemy w :

  • betonie niezbrojonym
  • betonie zbrojonym
  • stropach typu teriva
  • ścianach z bloczków betonowych

Przeznaczenie dla otworu :

  • kanały wentylacyjne
  • zsypy na pranie
  • rynny

Dlaczego przepusty wykonujemy techniką diamentową?

Konwencjonalne metody wykonywania otworów wymagają dużego nakładu pracy, generują dużo hałasu oraz pyłu co wyklucza tego typu technikę na etapie prac wykończeniowych. W przypadku wykonywania otworów w betonie zbrojonym dochodzi również konieczność wycinania stali zbrojeniowej, co dodatkowo wydłuża i komplikuje prace. Otwory mają nieprecyzyjne wymiary, krawędzie są nieregularne w wyniku kruszenia się betonu, wibracje powstające podczas prac powodują mikropęknięcia betonu co bardzo obniża jego wytrzymałość. W efekcie to sam beton zaczyna przenosić obciążenia zginające co prowadzi do zniszczenia struktury nośnej.

Zastosowanie wiercenia w technice diamentowej eliminuje powyżej wspomniane problemy. Wiercenie jest szybkie, bezpieczne, precyzyjne, bezpyłowe, bez udarowe. Wiertła uzbrojone w diamentowe segmenty koronkowe bez przeszkód pokonują beton niezbrojony, beton zbrojony, stropy typu teriva, ściany z bloczków betonowych. Technika diamentowa umożliwia wiercenie pod dowolnym kątem, a otrzymane otwory maja zgodne z założonymi wymiarami krawędzie - równe i nie wymagające dodatkowej obróbki. Otwory wiercone w betonie w technikach diamentowych szczególnie przydatne są w przypadku konieczności wykonania przepustów w przegrodach zewnętrznych z uwagi na gładką powierzchnię odwiertu - łatwą do późniejszego uszczelnienia.

   wiertnica pionowo bloczki