Rekuperatory NIKOL

- wymiennik spiralny przeciwprądowy z najwyższym współczynnikiem odzysku ciepła (największa powierzchnia czynna wymiennika)

- brak efektu 'zamarzania' wymiennika nawet podczas dużych mrozów

- elektroniczne sterowanie, z podziałem na 4 strefy czasowe oraz tryby: szybkie przewietrzanie (MAX), ulubione, minimum.

- niezawodne, energooszczędne wentylatory z elektroniczną komutacją sterowane 0-10V wiodącej na świecie firmy EBM-PAPST

- małe gabaryty centrali - zwarta kompaktowa budowa (wszystkie elementy centrali są zintegrowane z obudową, brak oddzielnych filtrów, wentylatorów itp.)

- łatwy dostęp do wymiennika w celu konserwacji (zarówno filtry jak i okresowa konserwacja samego wymiennika)

- tanie i proste o dużej powierzchni łatwe do wymiany filtry

- by-pass wewnętrzny, sterowany elektronicznie obejście wymiennika w okresie letnim z jednoczesnym odcięciem rekuperacji specjalną klapą odcinającą)

- sterowanie czerpni GWC

- obudowa ze spienionego PCW odporna na korozję

 

    

 

NIKOL

Wielokrotnie wyróżniana i nagradzana konstrukcja rekuperatora NIKOL posiada szereg opatentowanych innowacyjnych rozwiązań technologicznych, dzięki czemu jest bezkonkurencyjny na rynku rekuperatorów pod względem odzysku ciepła oraz energooszczędności i bezawaryjności. Centrala nawiewno-wywiewna z wymiennikiem spiralnym przeciwprądowym znakomicie sprawdzbudowa się w domach jednorodzinnych oraz biurach i lokalach użytkowych. Rekuperatory NIKOL produkowane są w typoszeregu do 8000m3/h.

 

Budowa

Obudowa wykonana jest z niezwykle trwałego i odpornego na czynniki zewnętrzne materiału typu PCW posiadającego dobre właściwości tłumiące dźwięki oraz dobre właściwości termoizolacyjne. Izolacja termiczna wykonana jest z pianki poliuretanowej jednostronnie metalizowanej posiadającej bardzo niski współczynnik przepuszczalności cieplnej, co sprawia, że nawet w niedostatecznie ocieplonych pomieszczeniach tj. strych, garaż centrala działa prawidłowo i nie powstają mostki termiczne.

 

Króćce

Centrala posiada 4 króćce przyłączeniowe oraz przyłącze do odprowadzenia kondensatu znajdujący się na spodzie rekuperatora

 

Wentylatory

Nowe wentylatory typu „Plug Fans ” firmy ebm-papst zostały specjalnie zaprojektowane tak, by spełnić wymagania nowoczesnych central wentylacyjnych, tam, gdzie wymagane są wysoka sprawność, wydajność, możliwość sprostania dużym oporom przepływu, kompaktowa konstrukcja i płynna regulacja prędkości. Powyższe wysokie wymagania są możliwe do spełnienia dzięki zastosowaniu

 

Rys. 1 Sprawność różnych rodzajów silników w zależności od mocy.

Zastosowanie zintegrowanej elektroniki pozwala na płynne sterowanie prędkością poprzez analogowe wyjście 0-10 V. Dodatkową i niewątpliwie ważną zaletą technologii EC jest brak negatywnego oddziaływania na sieć lokalną (co za tym idzie nie wpływa na pracę innych urządzeń) oraz brak niekorzystnych prądów „łożyskowych”. Konstruktorzy prowadzili również intensywne prace nad udoskonaleniem konstrukcji wirnika. Dzięki dobraniu odpowiedniej geometrii jego łopatek i dokładnemu spasowaniu go z tzw. obwodowym dyfuzorem, całość jeszcze lepiej współgra z silnikiem EC, co wpływa na poprawę sprawności całkowitej. Ważną zaletą wentylatorów modułowych (Plug Fans) jest możliwość utrzymywania stałego przepływu powietrza niezależnie od zmiany oporu kanału wentylacyjnego. Realizowane jest to poprzez zastosowanie zewnętrznego czujnika ciśnienia zintegrowanego z wentylatorem i połączonego z pierścieniem wlotowym. Ich zadaniem jest pomiar ciśnienia statycznego przed wirnikiem, następnie sygnał przekazywany jest do przetwornika i silnika, który dobiera obroty w taki sposób, aby utrzymać wydajność na ustalonym poziomie.

 

Filtry

Rekuperatory NIKOL standartowo wyposażone są w filtry klasy EU4 (na zamówienie dostępne są również filtry o innej klasie filtracji) o bardzo dużej powierzchni w porównaniu z innymi rekuperatorami tego typu. Dzięki temu posiadają one znacznie mniejsze opory powietrza i ‘dłuższą żywotność’. Dzięki prostocie budowy filtrów ich rewizja oraz wymiana jest niezmiernie prosta i tania. Filtry powinno się zmieniać minimalnie 2 razy do roku. Jeśli natomiast ulica, przy której stoi dom jest bardzo ruchliwa lub jeśli w pobliżu znajdują się pylące akurat drzewa to należy zmieniać filtry częściej. Zalecamy przez pierwszy rok użytkowania by kontrolować stan filtrów, tak, aby dostosować terminy ich wymiany do warunków panujących wokół budynku.

 

Wymiennik ciepła

Urządzenia NIKOL wyposażone są w wysokoefektywne wymienniki spiralne przeciwprądowe o bardzo dużej powierzchni czynnej. Wyjątkowa konstrukcja wymienników spiralnych przeciwprądowych posiada nawet 10’cio krotnie większą powierzchnię czynną wymiennika w porównaniu z wymiennikami krzyżowymi czy przeciwprądowymi, dzięki czemu nawet w największe mrozy nie występuje zjawisko zamarzania wymiennika i potrzeby korzystania z energochłonnych i drogich nagrzewnic elektrycznych oraz skomplikowanych i awaryjnych systemów przeciwzamrożeniowych. Wymiennik wykonany jest z wysokiej klasy folii aluminiowej o bardzo wysokim stopniu przenikalności cieplnej i sprawności do 96%.

 

Sterownik

Panel sterujący wyposażony jest w wyświetlacz z przyciskami sterującymi przy pomocy, których można z łatwością dokonać zmiany ustawień parametrów pracy urządzenia. Elektroniczny sterownik NIKOL posiada następujące możliwości:
1. Programowanie prędkości pracy wentylatora nawiewu i wywiewu w funkcji kalendarza tygodniowego
2. Ustawienie temperatury załączania i wyłączania bypassu
3. Ustawienie temperatury załączania i wyłączania Gruntowego Wymiennika Ciepła
4. Dynamiczne wyliczanie sprawności odzysku ciepła
5. Cztery tryby pracy użytkownika: (MINIMUM, ULUBIONY, KALENDARZ, MAKSIMUM)


- "MINIMUM" - tryb przewidziany na dłuższą nieobecność użytkowników, centrala działa na minimalnych obrotach

- "ULUBIONY" - użytkownik ustala stały wydatek centrali, na którym urządzenie pracuje cały czas, można też indywidualnie nastawić parametry nawiewu i wywiewu

- "KALENDARZ" - kalendarz tygodniowy z podziałem na 4 strefy czasowe dla każdego dnia, dla każdej strefy można indywidualnie nastawić parametry nawiewu i wywiewu

- " MAKSIMUM" - szybkie przewietrzanie, centrala działa na maksymalnym wydatku przez 30 min., po czym powraca do wcześniejszego trybu pracy.

Dodatkowo wyświetlacz pokazuje 3 temperatury (czerpni, wywiewu i nawiewu do pomieszczeń) oraz możliwość ustawienia dla każdego dnia tygodnia 4 stref godzinowych z możliwością ustawienia parametrów pracy wentylatorów dla każdej z nich. Panel sterownika umieszczone jest w dowolnym miejscu budynku za pomoc telefonicznego przewodu zakończonego gniazdami RJ.

 

Zasilanie

Centralę podłącza się do gniazdka 230V/50Hz z bolcem uziemiającym za pomocą przewodu zasilającego z wtyczką na 220-240V/50-60Hz.